FOTOS PER DESCARREGAR

Aquestes fotos poden ser descarregades  pels mitjans de comunicació que les necessitin únicament per il·lustrar una entrevista amb l’Araceli Segarra, sota la condició que respecteu el crèdit del autor, que no esborreu cap logo i que la publicació no agredeixi ni vulneri la imatge de l’Araceli Segarra.