ARA ESPORT 2020

EDITORIAL Aquesta vegada tenim en portada a una dona que no necessita presenta - cions, almenys per als de meva gene - ració. Això sí, si us llegiu l’entrevista potser descobrireu alguns aspectes no tant coneguts d’ella. Alpinista, però també il·lustradora de contes in - fantils, conferenciant, comunicadora, imatge per a marques comercials, di - plomada en fisioteràpia...Una perso - na polifacètica, creativa i captivadora.

Galeria de fotos